FÖRVÄNTAT ÖVERSKOTT BLEV TILL UNDERSKOTT PÅ 10 MILJONER…

FÖRVÄNTAT ÖVERSKOTT BLEV TILL UNDERSKOTT PÅ 10 MILJONER…

Lunds kommun ser ut att gå back med 10 miljoner kronor 2019, tvärt emot det överskott på 28 000 kronor kommunstyrelsen räknat med i sin budget. Detta offentliggjordes i den delårsrapport för årets första åtta månader som nyligen gjordes tillgänglig i och med Kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Under sammanträdet beskrev Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, kortfattat misslyckandet och hänvisade bland annat till socialnämndens försämrade prognos för helåret som han ansåg var “oroväckande”. Sandberg förklarade vidare underskottet med att oppositionen hade tagit bort vissa intäktsförstärkare när budgeten röstades igenom. Anders Almgren (S) svarade Sandberg med att underskottet berodde på att “Philip Sandberg inte var karl nog att yrka på en skattesats som krävdes för att budgeten skulle gå ihop”.

Ökningen av kommunens nettoskuldsättning uppskattas av kommunens ekonomi- och verksamhetsplan bli 500 miljoner kronor per år under åren 2019-2022. Kommunen kommer enligt sina egna beräkningar att nå sitt skuldtak i slutet av år 2022. Denna beräkning tar hänsyn till att kommunen faktiskt har ett positivt resultat och därmed skyndar årets förväntade resultat på skuldutvecklingen. Även om en del investeringar skjutits på framtiden gäller fortfarande investeringsbesluten och dessa investeringar ser ut att genomföras inom en snar framtid.

Om skuldtaket överskrids finns det en risk för att kommunens framtida investeringsmöjligheter begränsas samtidigt som många skolor och annan kommunal verksamhet i Lund har ökade investeringsbehov. Dessutom kommer de stigande räntekostnaderna ta allt mer av de pengar som annars skulle gått till kommunens verksamhet såsom skola och äldreomsorg.

På bild: Philip Sandberg i talarstolen. Från Kommunfullmäktiges webbsändning

.