SÅ MYCKET TJÄNAR TOPPOLITIKERNA I LUND

SÅ MYCKET TJÄNAR TOPPOLITIKERNA I LUND
Philip Sandberg och Anders Almgren. Bilden är ett montage.

Del 1 i Nyheter i Lunds artikelserie om politikerlönerna

2018 antogs nya bestämmelser gällande kommunpolitikernas löner av kommunfullmäktige. Dessa trädde i kraft 2019, och inför årets slut och de kommande löneförhöjningarna, som utgör den genomsnittliga höjningen av de kommunala lönerna, har Nyheter i Lund granskat vad politikerna egentligen tjänar. Denna första artikel i vår artikelserie om politikerlönerna tar upp de lokala kommunal- och oppositionsrådens löner. 

Enligt bestämmelserna ska standardlönen för ett kommunalråd eller oppositionsråd ligga på 56 000 per månad. Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får dessutom en höjning på 45, 18 respektive 22,5%. Vår granskning visar dock på att samtliga kommunal- och oppositionsråd får ut mer än standardlönen från kommunen. Detta genom övriga kommunpolitiska uppdrag. 

SD, KD, V och FI saknar kommunalrådsposter, och representeras istället genom så kallade “partiföreträdare”. Uppgifterna om deras lönenivåer är temat för nästa del i granskningen.

Nedan följer hela listan över kommunal- och oppositionsrådens löner.

Philip Sandberg (L). Kommunstyrelsens ordförande. Inga övriga ordförandeposter. 81 200 kronor i månaden.

Fredrik Ljunghill (M). Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Inga övriga ordförandeposter. 66 080 kronor i månaden.

Anders Almgren (S). Kommunstyrelsens andre vice ordförande. Inga övriga ordförandeposter. 68 600 kronor i månaden.

Inga-Kerstin Eriksson (C). Kommunalråd tillika ordförande för vård- och omsorgsnämnden. 61 040 kronor i månaden.

Börje Hed (FNL). Kommunalråd tillika förste vice ordförande i byggnadsnämnden. 57 680 kronor i månaden.

Fanny Johansson (S). Oppositionsråd tillika andre vice ordförande i barn- och skolnämnden. 58 100 kronor i månaden.

Karin Svensson Smith (MP). Oppositionsråd tillika andre vice ordförande i tekniska nämnden. 58 100 kronor i månaden. 

Utöver detta är de månatliga sammanträdena i kommunfullmäktige avlönade med 672 kronor den första timmen, följt av ca 150 kronor i halvtimmen. 

På bild: Anders Almgren och Philip Sandberg. Bilden är ett montage.