DET HÄR HAR DITT PARTIS FÖRETRÄDARE I MÅNADSLÖN!?

DET HÄR HAR DITT PARTIS FÖRETRÄDARE I MÅNADSLÖN!?

DEL 2 i Nyheter i Lunds artikelserie om politikerlönerna

Idag avslöjar Nyheter i Lund resterande av Lunds toppolitikers löner. SD, KD, V och FI saknar kommunal- och oppositionsråd, och har istället något som kallas partiföreträdare.  För dessa är grundlönen 11 424 kronor (20,4% av standardlönen för kommunalråd), och sedan växande beroende på antalet mandat i kommunfullmäktige. 

SD och V har sex mandat vardera medan KD och FI båda har två, vilket betyder att de förstnämnda partiernas partiföreträdare får betydligt högre ersättning. Företrädarna får även arvode för ordförandepost i kommunens nämnder och liknande kommunpolitiska uppdrag. Till skillnad från kommunalråd får de också ut full lön för dessa poster. Därmed kan en partiföreträdare för ett parti med få mandat väga upp detta med en ordförandepost i en tyngre nämnd. Ett exempel på ett sådant upplägg är Hedvig Åkesson (KD) som får 11 424 kr i månaden som partiföreträdare då KD bara har 2 mandat och resterande månadslön på 17 024 kr från sin vice ordförandepost i utbildningsnämnden och plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Det är intressant att jämföra partiföreträdarnas löner med kommunal- och oppositionsrådens löner som Nyheter i Lund presenterade tidigare i veckan. Skillnaderna är onekligen stora men i vilken mån detta är motiverat är oklart.

Nedan följer hela listan över partiföreträdarnas löner. Ordnat efter storleken på månadslönen. 

Jesper Sahlén (V), partiföreträdare på 60%, tillika 2:e vice ordförande utbildningsnämnden 28728 kr i månaden.

Hedvig Åkesson (KD), partiföreträdare på 100%, tillika vice ordförande i utbildningsnämnden och sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 28448 kr i månaden.

Hans-Olof Andersson (SD), partiföreträdare på 100%. 21 728 kr i månaden.

Helena Falk (V), partiföreträdare på 40%, och sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 24315 kr i månaden. 

Maja Grubelic (FI), partiföreträdare på 50%, tillika 2:a vice ord. överförmyndarnämnden, 7840 kr i månaden

Cherry Batrapo (FI), partiföreträdare på 50%: 5 712 kr i månaden.

Kommunal- och oppositionsrådens löner: http://nyheterilund.se/2019/11/12/sa-mycket-tjanar-toppolitikerna-i-lund/

På bild: Jesper Sahlén (V) och Hedvig Åkesson (KD). Bilden är ett montage.

PPpp