KOMMUNFULLMÄKTIGE IGNORERADE KRITIK – NYA BOSTÄDER VID HÅRT TRAFIKERAD VÄG

KOMMUNFULLMÄKTIGE IGNORERADE KRITIK – NYA BOSTÄDER VID HÅRT TRAFIKERAD VÄG

Kring 500 nya bostäder ska byggas mellan Magistratsvägen och Norra ringen. Detta beslutade ett närmast enhälligt kommunfullmäktige vid dess sammanträde den 28 november. Hyllningarna till det nya bostadsområdet kom från såväl höger som vänster, trots den skarpa kritik miljönämnden riktat mot detaljplanen. Klas Svanberg (M) drog paralleller till sagan om den fula ankungen, och menade att “skavanker gällande miljöhänsyn” var något byggherren Skanska lovat att “lösa”. 

Miljönämndens kritik bottnar i de nya bostädernas närhet till den hårt trafikerade Norra Ringen. Detta medför dels bullervärden på höga nivåer, dels höga halter av hälsovådliga partiklar och kväveoxider. Dessa halter är inom vad som är godkänt på nationell nivå, men överskrider med råge LundaEKOs miljömål. Detta var punkter som Lars V Andersson (C) och Börje Hed (FNL) tog fasta på i sin kritik när ämnet debatterades. Andersson avvek från partilinjen, medan FNL var enhälligt emot. Detta blev alltså ännu en i raden av omröstningar där FNL röstade emot det styre de själva sitter med i.

Från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ framhölls det att problemen kommer att lösa sig om klimatomställningen fortsätter i snabb takt. Partierna menade att trafiken på Norra Ringen kommer minska medan Börje Hed (FNL) hade motsatt uppfattning; att biltrafiken på vägen kommer öka. Mats Olsson (V) såg det nya bostadsområdet som första steget mot att förvandla Norra Ringen till en “grön boulevard”. När frågan väl ställdes upp till omröstning var det enbart FNL:s ledamöter och Lars V Andersson som röstade emot, och förslaget antogs med 58 röster.

På bild: det planerade bostadsområdet vid Norra Ringen, som det illustreras i Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse