KOMMUNALRÅD I LUND FLYTTADE MILJONER TILL SKATTEPARADIS

KOMMUNALRÅD I LUND FLYTTADE MILJONER TILL SKATTEPARADIS

I måndags rapporterade Sydsvenskan att FörNyaLunds starke man Börje Hed lämnar sin post som kommunalråd, tillika sin plats i kommunstyrelsen, från och med den 1 mars i år. Hed har tidigare drivit företaget Samres inom färdtjänstsektorn, ett företag som bland annat vunnit upphandlingar genom outsourcing av callcenter till utvecklingsländer. 

Börje Hed har i sin roll som kommunalråd fokuserat på ett ansvarsfullt förvaltande av kommunens pengar. Hed har i Lundakvintetten verkat för en stram budgetering och en försiktig investeringsram. Seriositeten i detta kan ifrågasättas, då Hed själv tidigare har slussat miljoner kronor till skatteparadiset Bermuda. Det var kring millennieskiftet som Börje Heds dåvarande företag Samres AB, genom ett förfarande med optioner och ett nytt ägarbolag flyttade ca 7,4 miljoner kronor till Heds kapitalförsäkringskonto i Bermuda. Detta utan att Hed behövde betala en krona i skatt på beloppet. Skatteverket uppmärksammade dock förfarandet, och mot sitt nekande dömdes Hed efter en utdragen process i kammarrätten att slutligen betala skatt på pengarna. Kammarrätten slog också fast att Börje Hed inte redovisat de verkliga förhållandena rörande transaktionerna i sin deklaration. 

Landet Bermuda är känt för att vara ett skatteparadis och försäkringsbolaget Quaestus Life, där Hed tecknat sin kapitalförsäkring, har även i andra fall än detta varit involverat i skatteflyktsupplägg. 

Hed själv vänder sig i en kommentar till NiL emot att kalla detta för ett “upplägg”. “Vi betalade pengar till en kapitalförsäkring därför att vi bedömde att det var lämpligt ur olika aspekter. Och exakt vilka aspekter det var det kommer faktiskt jag inte ihåg… Skatten var förmodligen en utav dem.”

FörNyaLunds ordförande Ann Tångmark hävdade sig inte känna till uppgifterna, och ville inte vid tillfället NiL ringde upp ge någon övrig kommentar. FNL marknadsför sig som ett parti som värnar om Lunds ekonomi – Vi är noga med skattebetalarnas pengar, dina pengar står att läsa på partiets hemsida.

Bilden ovan är ett montage.