TROTS RÅNEN – LUND EN AV SVERIGES TRYGGASTE STÄDER

TROTS RÅNEN – LUND EN AV SVERIGES TRYGGASTE STÄDER

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat sin årliga undersökning av indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Lunds kommun kommer på plats 23 av landets 290 kommuner vid sammanställningen. Det gör vår stad till en av landets tryggaste städer. 

Särskilt bra presterar Lunds kommun när det gäller personskador. Lund är en av de kommuner som har absolut lägst antal sjukhusvårdade invånare till följd av olyckor per capita. Kommunen presterar även bra vad gäller antalet bränder i byggnader men tillhör mittenskiktet vad gäller anmälda våldsbrott. 

Den kategori där kommunen presterar allra sämst är “antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott”(tillgreppsbrott inkluderar de brott när någon utan lov tagit något som tillhör någon annan, t.ex. rån) där antalet är 50 anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Detta ger Lund en röd markering. På kommunens hemsida kan man läsa att den röda markeringen i undersökningen betyder att Lunds kommun “har ett sämre resultat än en genomsnittlig svensk kommun”. Denna beskrivning är något missvisande då rödmarkeringen faktiskt innebär att Lund tillhör den fjärdedel av Sveriges kommuner som har högst antal anmälda brott av denna typ. Kommunen kommer faktiskt till och med på 14:e plats i kategorin antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, har på kommunens hemsida kommenterat rapporten med att lyfta fram de beslut som styret tagit för att öka tryggheten ytterligare. Han nämner bland annat “ordningsvakter och kameraövervakning på extra brottsutsatta platser, utökat förebyggande arbete, belysningsåtgärder, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott”. 

Bilden är tagen från SKR:s rapport “Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2019”. Bilden visar det sammanlagda värdet en kommun fick i rankningen. Lund kom på 23:e plats och är därför grön.