ARBETSMARKNADSMINISTERN I LUND- NiL PÅ PLATS

ARBETSMARKNADSMINISTERN I LUND- NiL PÅ PLATS

Nostalgiska bilder på Palme och Erlander tittade ner från väggarna när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) talade inför gråhåriga partikamrater i Lund. Hon introducerades av en munter Sebastian Persson (S), som är heltidsanställd politisk sekreterare för Socialdemokraterna i kommunen.

Ministerns framträdande började med ett uppvisande av ett gediget politiskt CV (både inom Socialdemokraterna tidigt i karriären och på senare år tunga poster inom fackföreningsrörelsen), för att sedan fortsätta till en beskrivning av dagens politiska situation: “idag har vi goda finanser men ett svårt politiskt läge” där de så kallade Januaripartierna är de som “orkar ta ansvar”.

Eva Nordmark, som trots sin korta tid på ministerposten redan varit nära ett misstroendevotum på grund av vad oppositionen uppfattar som en “kaosprivatisering” av Arbetsförmedlingen, tog tid ur sitt anförande att förklara sin syn på myndigheten och dess framtid. Problematiken kring Arbetsförmedlingen borde enligt Nordmark också ses som något Moderaterna och Kristdemokraterna bär ansvar för genom den budget de röstade igenom 2018 där stora besparingar inom organisationen gjordes och att regeringens egna reformarbete inte ens börjat. Som TCO-ordförande var Nordmark motståndare till omorganisationen och tog igår upp att hon tillsammans med fackmedlemmar demonstrerade framför Riksdagen förra året.

Nordmark utlovade också ökade befogenheter för de fackliga regionala skyddsombuden, som enligt henne bör få tillträde även till de arbetsplatser som helt saknar facklig anslutning. Huruvida ett sådant förslag faktiskt skulle gå igenom riksdagen lämnades öppet.

Under frågestunden kom slutligen en fråga från Maja Grubelic, företrädare för Feministiskt Initiativ i Kommunfullmäktige. Hon lyfte sina egna erfarenheter som anställd på arbetsförmedlingen, och tog upp att myndigheten genom flera av sina insatser, särskilt de så kallade nystartsjobben, direkt bidrar till arbetslivskriminalitet. Detta inluderade enligt Grubelic att insatsdeltagare återbetalar delar av sin lön från Arbetsförmedlingen till sina arbetsgivare. Just hur denna problematik borde lösas hade Nordmark “ingen aning om” men höll med om att det var ett problem. Nordmark framförde dock att regeringen vill ge Arbetsförmedlningen mer verktyg, exempelvis en möjlighet att kräva uppgifter från banker och försäkringsbolag, för att kontrollera oseriösa arbetsgivare. 

Hampus Peterson & Theo Vareman, NiL

Bilden är tagen av Theo Vareman