DRÖNARE SKA BEVAKA KLOSTERGÅRDEN – DYGNET RUNT

DRÖNARE SKA BEVAKA KLOSTERGÅRDEN – DYGNET RUNT

Från och med den 11 februari kommer polisen i Lund övervaka människorna som bor och rör sig på Klostergården med drönare. Detta rapporteras på Polisen i Lunds facebooksida.

Drönarna ska användas för att förebygga brott och skapa trygghet på Klostergården. Bakgrunden till beslutet är att polisen sett “en ökad aktivitet av ungdomsproblematik kopplat till narkotikabrott på Klostergården i Lund”. 

Kameraövervakningen kommer bedrivas dygnet runt, men ska bara ske på allmän plats. Polisen får alltså inte filma in bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen, och om så trots allt skulle ske skulle detta vara kränkande fotografering, vilket är brottsligt. Klostergården är ett tätbebyggt bostadsområde och det är oklart hur övervakningen ska gå till utan att boende filmas i sina lägenheter. 

I en intervju med Patrik Isacsson, polischef i Lund, ber Sydsvenskan om förtydligande kring vilken typ av brottslighet det egentligen handlar om. Isacsson tonar där ner situationen och hävdar att det inte finns någon “social oro”. Denna bild är en ganska annorlunda jämfört med den som ges på facebook.

Övervakningen med drönare kommer pågå till den 28 april.

Hampus Peterson & Theo Vareman, NiL