UTRIKESMINISTERN BESÖKTE STUDENTAFTON

UTRIKESMINISTERN BESÖKTE STUDENTAFTON

Utrikesminister Ann Linde (S) stod i riksdagens talarstol på onsdagsmorgonen och läste upp regeringens utrikesdeklaration. Den innehöll varma ord om EU och en utökad utrikespolitisk strategi för att motarbeta den internationella brottsligheten. När utrikesministern besökte Studentafton i Lund på kvällen samma dag var tonen en annan. Publiken gav ministern ett varmt välkomnande och Linde var betydligt mer optimistisk inför framtiden än hon var i Plenisalen. 

Kvällen inleddes med ett anförande som bestod av en omstöpning av utrikesdeklarationen. Utrikesministern läste upp anförandet från ett papper, men det blev snabbt tydligt att denna version inte var lika inövad som versionen hon läste upp i riksdagen då hon under anförandet stakade sig igenom flera meningar. När anförandet var slut övergick kvällen till ett samtal med Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, och Linde blev genast mer bekväm. Hon var välformulerad och lyckades ge konkreta svar på Kraghs frågor. 


Tung bevakning utanför Universitetshuset vid Ann Lindes besök.

Diskussionen med Kragh dominerades av EU-frågor, där Linde argumenterade för en utvidgning av unionen. Hon lyfte Nordmakedonien och Albanien som exempel på potentiella medlemsstater. Brexit beskrev hon som “riktigt illa” för alla parter. Sverige har legat nära Storbritannien i många EU-frågor och har varit motståndare till det fördjupade samarbete som medlemsstater som Frankrike och Tyskland drivit på.

Linde tog också i viss mån avstånd från Margot Wallströms aktivistiska utrikespolitik med uttalanden om vikten av “tyst diplomati” och att en alltför konfrontativ inställning till länder med svaga demokratiska institutioner faktiskt kan skada den demokratiska utvecklingen. 

Kvällen avslutades med att utrikesministern tog emot frågor från publiken. En frågeställare gav ministern beröm för hennes språkbruk och beskrev det som rakt och pedagogiskt. Linde berättade att hon brukar tänka att hon pratar med sin mamma “som började jobba i sin tobaksaffär 1950 när hon var 13 år och så jobbade hon där till hon bröt axeln när hon var 81 år”. Utrikesministern resonerande avslutningsvis kring att det är viktigt att politiker försöker samtala med vanliga människor och att de inte ska vara alltför rädda för att bli misstolkade av journalister och meningsmotståndare. 

Hampus Peterson, NiL

Bilder tagna av Hampus Peterson