SYSTEMBOLAGEN I LUND STÄNGER UNDER VALBORG

SYSTEMBOLAGEN I LUND STÄNGER UNDER VALBORG

Igår, den 19 februari, beslutade Socialnämnden att Systembolagen i Lund ska hållas stängda den 30 april i år på begäran av polisen. Stängningen är inget nytt – Systembolagen i Lund har varit stängda på Valborgsmässoafton flera av de senaste åren. Stängningen sker med stöd av 3 kap 10 § alkohollagen (2010:1622). Enligt kommunen yttrar sig problemen under valborg i former av fylleri, ordningsstörningar, våldsbrott, olyckor, skadegörelse och nedskräpning. 

För den som vill köpa öl till Valborg påminner NiL om att man bör göra det i god tid.