TRAFIKVERKET: ÅK INTE TILL MALMÖ I AUGUSTI

TRAFIKVERKET: ÅK INTE TILL MALMÖ I AUGUSTI
Bild: Skånetrafiken

Alla tåg mellan Malmö och Lund kommer vara inställda mellan den 22 och 28 augusti i sommar. Trafikverket anger på sin hemsida att anledningen är den fyrspårsutbyggnad som pågår mellan städerna. Utbyggnaden kräver att tågtrafiken leds om till tillfälliga spår, och det är under inkopplingen av dessa som trafiken kommer avstanna. 

Trots att ersättningsbussar kommer trafikera sträckan istället, uppmanar Trafikverket resenärer som att försöka undvika att resa mellan Malmö och Lund den berörda veckan, om detta är möjligt. “Det kommer vara trångt på de ersättningsbussar som sätts in och tätare trafik på vägarna om fler pendlar med bil. Ju färre som reser mellan Malmö och Lund under tågstoppet desto lättare blir det för dem som måste resa” står att läsa på myndighetens hemsida. 

Utbyggnaden, som beskrivs som en av de största infrastrukturinvesteringarna i södra Sverige just nu, bedöms vara helt färdigställd år 2024. Detta inkluderar ombyggda stationer i Åkarp, Hjärup och Burlöv, och en helt ny station för pågatåg på Klostergården i Lund.

Theo Vareman, NiL

Bild: Skånetrafiken