CORONAVIRUSET – LUND STÄRKER SIN BEREDSKAP

CORONAVIRUSET – LUND STÄRKER SIN BEREDSKAP

Efter att Folkhälsomyndigheten under tisdagen höjde riskbedömning för coronavirusets spridning till “hög” stärker Lunds kommun sin beredskap. Kommundirektör Christoffer Nilsson höll tillsammans med Anna Borgelius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun, en presskonferens om kommunens beredskap under onsdagen.

Enligt kommunens pressmeddelande är fokus att skydda utsatta grupper. Inom äldreomsorgen avråds besök till kommunens särskilda boenden och gruppbostäder om man har symtom eller varit riskområden. Anställda som nyligen besökt riskområden, som UD avrått från att resa till, har enligt Anna Borgelius inte arbetsuppgifter som omfattar direktkontakt med brukare. 

Gällande Lunds skolor har Sydsvenskan rapporterat att kommundirektör Christoffer Nilsson står fast vid att kommunens inställning är att det råder skolplikt och att barn ska stanna hemma om de är sjuka.

Under onsdagen har även WHO klassat coronaviruset som en pandemi och regeringen har beslutat att stoppa alla sammankomster med mer än 500 deltagare. Personer som bryter mot förbudet riskerar fängelse eller böter, enligt justitieminister Morgan Johansson. 

Hampus Peterson, Nyheter i Lund

Bild: Lunds kommun/Christiaan Dirksen