NYA STAMBANOR MELLAN LUND OCH HÄSSLEHOLM – Trafikverket informerade

NYA STAMBANOR MELLAN LUND OCH HÄSSLEHOLM – Trafikverket informerade

Det var en i huvudsak äldre publik som samlades i Magle Konserthus på måndagen (9/3) för att ta delta på den första rundan av Trafikverkets samråd om de nya stambanorna mellan Lund och Hässleholm. De nya stambanorna, som är en del av den planerade höghastighetsjärnvägen som ska koppla ihop Sverige tre största städer, verkade ändå väcka stort intresse – lokalen var nästan fullsatt.


Mingel efter Trafikverkets presentation. Bild: Theo Vareman

Projektledaren Sofia Bremer drog kort igenom argumenten för att bygga nya stambanor, där avlastning av den befintliga järnvägen vägde tungt. Trafikverket menar att nya spår dels kommer lämna plats för fler pågatåg, när X2000 och andra nationella tåg flyttar över till de nya banorna, men även att mer godstrafik kommer kunna bli tågburen, då även denna bedöms få mer utrymme på de “gamla” spåren. Det senare ses som ett positivt värde av klimatskäl. De nya spåren ska dock enbart byggas för persontrafik.

Detta samråd var det första av fyra under den lokaliseringsutredning som kommer pågå i två år framåt. Denna ska undersöka hur förutsättningarna för nya spår i området mellan Lund och Hässleholm ser ut, och vilken sträckning som är lämpligast. I sommar kommer den information som insamlats presenteras, och vid årsskiftet ger sig Trafikverket ut på en ny turné för att presentera de alternativ på “korridorer” som de nya banorna ska ligga i. En rangordning av dessa kommer slutligen presenteras sommaren 2021. Byggstart ska ske senast 2029.

Utredningsområdet för hur de nya stambanorna ska gå. Befintlig järnväg markerad. Bild: Trafikverket

Projektet med nya stambanor har präglats av stor politisk osäkerhet. Lund – Hässleholm, samt ytterligare två delsträckor, ser dock ut att bli verklighet, oavsett om höghastighetsspår mellan Malmö – Stockholm och Göteborg – Stockholm blir av eller inte. Trafikverkets representanter kunde dock inte ge absoluta garantier på att något kommer byggas, även om det är inriktningen i nuläget.

Det finns också osäkerhet om de nya stambanorna kommer leda in till Lund C, eller om ett nytt stationsläge kommer behöva byggas.

Theo Vareman, NiL

Översta bilden: Lunds kommun/Christiaan Dirksen