RISK FÖR STOR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET PÅ LUNDS SJUKHUS

RISK FÖR STOR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET PÅ LUNDS SJUKHUS

Enligt en källa till Aftonbladet ska två coronasmittade patienter legat oisolerade i flera dagar på universitetssjukhuset i Lund. Oscar Hammar, chef för medicinkliniken i Lund, bekräftar att det finns två nya fall av corona på sjukhuset när Aftonbladet kontaktar honom.

Ett 20-tal läkare och sjuksköterskor befaras ha varit i kontakt med patienterna och ingen ska ha tagits ur tjänst. Aftonbladets källa menar att åtminstone en av patienterna legat oisolerad i flera dagar och att ärendet har handlagts som en vanlig förkylning. Det ska även finnas en stor oro bland sjukhuspersonalen för bristen på säkerhetsrutiner vad gäller hanteringen av cornaviruset på sjukhuset.

Oscar Hammar säger till Aftonbladet att smittskyddet ska vara inblandat men vill inte kommentera enskilda fall. Han tycker dock inte att det är något fel på sjukhusets rutiner. Någon detaljkännedom om fallen säger han sig inte ha men ser på situationen som ”jätteallvarlig”.

Läs Aftonbladets artikel här.

Hampus Peterson, NiL

Bild tagen av Wikipediaanvändaren Entheta