ÖVER 100 HUSHÅLL TVINGADES BO PÅ VANDRARHEM

ÖVER 100 HUSHÅLL TVINGADES BO PÅ VANDRARHEM

Under 2019 beviljades 103 hushåll i Lund bistånd för att kunna bo på vandrarhem eller hotell på grund av hemlöshet. 50 hushåll befann sig fortfarande i denna situation kring årsskiftet, varav 28 var barnfamiljer. Kostnaden för kommunen uppgick till dryga 20 miljoner, vilket var lägre än för 2018, allt enligt en ny tjänsteskrivelse till Socialnämnden. Socialsekreterare var också i kontakt med 52 hushåll i ett förebyggande arbete mot hemlöshet under 2019.

Socialnämnden godkände också vid sitt sammanträde den 11 mars vissa ändringar i kommunens handlingsplan för att motverka hemlöshet för perioden 2018 – 2022. Dessa bestod bland annat i tydligare målsättningar i det förebyggande programmet Kvarbo, med ett stort fokus på att få särskilda riskgrupper att ställa sig i bostadskö.

Bild och text: Theo Vareman, NiL