KOMMUNEN STÄNGER GYMNASIESKOLOR

KOMMUNEN STÄNGER GYMNASIESKOLOR
Bild: Lunds Kommun

Lunds kommun stänger de kommunala gymnasieskolorna, SFI och kommunal vuxenutbildning från och med imorgon, onsdag. Istället ska elever få undervisning på distans, i linje med regeringens rekommendation som kom tidigare idag. Detta meddelade utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M) på en presskonferens under eftermiddagen.

Närvarande var också kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L), och kommundirektören Christopher Nilsson. Philip Sandberg varnade för att smittspridningens topp är långt ifrån nådd, och att Lunds kommun prioriterar skydd av riskgrupper. Ett exempel på detta är besöksförbudet på äldreboenden. 

Från vänster: Christopher Nilsson, Philip Sandberg (L), Rasmus Törnblom (M) och Mia Honeth (L)

Stängning av gymnasier var enligt Rasmus Törnblom ett av flera scenarier som utbildningsnämnden förberett sig inför, men han menade att det ändå kommer att bli “stökigt”. Den tidigare MUF-ordföranden riktade sig också direkt till Lunds alla gymnasieelever: “Era studier är minst lika viktiga nu som då (före viruset, reds. anm.)”.

Mia Honeth berättade också att undervisning på sommaren är en åtgärd som inte är utesluten, men att det ska övervägas först när längden på skolstängningen blivit klarare. Grund- och förskolor kommer fortsatt hålla öppet. 

Philip Sandberg har också varit i kontakt med Lunds grannkommuner, som också berörs av åtgärden. Detta då 60% av gymnasieeleverna i Lund kommer från någon av dessa. Sandberg tog också upp att det från och med imorgon kommer finnas information på kommunens hemsida om hur man bäst kan hjälpa andra lundabor under coronakrisen.

Theo Vareman, NiL

Bilder: Lunds Kommun