REGERINGEN VILL STÄNGA UNIVERSITET OCH GYMNASIER

REGERINGEN VILL STÄNGA UNIVERSITET OCH GYMNASIER

Regeringen gick idag ut med en rekommendation om stängning till landets gymnasieskolor, universitet och annan högre utbildning. Tanken är att så mycket som möjligt ska kunna övergå till distansundervisning. Regeringen presenterade också vid sin presskonferens att stängning av grundskolor kan vara att vänta.

Nyheter i Lund har varit i kontakt med Lunds gymnasieskolor, som hänvisar till en pressträff senare i eftermiddag.

NiL återkommer i ämnet.

Bild: Wille Öhgren/Wikimedia Commons