CORONAPANDEMIN: NATIONERNA STÄNGER KLUBBAR – FRÅNSKRIVER SIG SAMTIDIGT ANSVAR

CORONAPANDEMIN: NATIONERNA STÄNGER KLUBBAR – FRÅNSKRIVER SIG SAMTIDIGT ANSVAR

Trots ett stängt universitet och drastiskt ökande smittspridning planerade flera nationer i Lund för klubb till helgen. Flertalet har fortfarande en stor del av nationsverksamheten öppen.

Regeringen har rekommenderat universiteten att övergå till distansundervisning, och Lunds Universitet implementerade beslutet snabbt. Samtidigt har stora delar av studentlivet fortgått som vanligt, där exempelvis nationsklubbarna, trånga utrymmen med mycket folk, kan anses vara särskilda riskområden för smittspridning. 

Det var först igår (tisdag, 17/3) som flera av nationerna beslutade att stänga klubbarna och annan extern verksamhet. Sydskånska nationen och Lunds nation tog ett beslut först idag onsdag (18/3). När NiL kontaktade företrädare för studentnationerna hänvisade majoriteten till Kuratorskollegiet, ett samordningsorgan för de flesta nationer i Lund.  

Malin Rickle och  Adam Hartzell, ordförande tillika vice ordförande på Kuratorskollegiet, skriver till NiL att något generellt beslut om stopp för större evenemang inte har tagits, och inte kan tas, då varje nation är en separat verksamhet. Ett extrainsatt möte gällande hantering av Coronaviruset hölls dock igårkväll, och det är först efter eller i samband med detta som flera nationer gick ut med ett stopp för klubbarna. På frågan om huruvida ett kollektivt belsut togs på mötet svarar Rickle och Hartzell nej.

Både Kuratorskollegiet och Blekingska nationen benämner regeringens beslut att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare som en “rekommendation” eller “riktlinje” medan det i själva verket rör sig om ett förbud som är straffsanktionerat. Nationerna verkar alltså ha bristande kunskap om de restriktioner och myndighetsrekommendationer som finns. 

Tove Böckman, qurator på Blekingska nationen, menade när NiL nådde henne igår (tisdag 17/3) att nationen på pub- eller klubbkväll har ca 50 besökare. “Ungdomar eller unga vuxna är inte heller en grupp där riskerna med viruset anses vara särskilt höga” skriver Böckman. Senare under tisdagen meddelade dock Blekingska att även dem stänger klubbverksamheten.

Ett totalt stopp för sammankomster verkar dock inte vara att vänta. Lunds nation har exempelvis flera luncher uppe som evenemang på Facebook – idag onsdag serverades kycklingpasta! På Facebook meddelas också att verksamheten överlag kommer fortsätta som tidigare, även om klubbarna stängs.

Anders Tegnell, statsepidemiolog, har under veckan flera gånger betonat det personliga ansvar som svenskar har under rådande kris. Det kan vara svårt att som ung student inse vilka konsekvenser en omfattande smittspridning skulle få för äldre och andra riskgrupper i samhället, då många unga enbart fått lindriga symptom. NiL vill dock påminna om att även unga har ett ansvar att motverka smittspridningen i samhället – ett ansvar som fortsätter även efter att klubbarna stängt.

Hampus Peterson & Theo Vareman, NiL

Bild redigerad av: My Eriksdotter