CORONA KAN FÖRSENA SPÅRVAGNAR

CORONA KAN FÖRSENA SPÅRVAGNAR

Det redan kraftigt försenade spårvägsprojektet har nu lidit ännu ett bakslag. Produktionen av de sju spårvagnarna, som sker i Spanien, har satts på paus på grund av coronapandemin. Det rör sig både om produktion och testkörning av färdigbyggda vagnar. 

“Det är för tidigt att säga när vår leverantör kan återuppta arbetet och hur detta påverkar vår tidplan” säger Håkan Henmyr, Skånetrafikens projektchef för spårvägen i Lund, i en artikel på spårvägsprojektets hemsida. Till Sydsvenskan säger Henmyr att det ännu bara finns en risk för leveransförsening, och att trafikstarten troligtvis ligger fast. Den 13 december är det planerat att spårvagnarna ska börja gå i Lund.

Bild: Lunds kommun