Ska Lund C bli underjordisk eller inte?

Ska Lund C bli underjordisk eller inte?

Lunds kommun har i en förstudie försökt reda ut om Lund C bör grävas ner när de nya höghastighetstågen ska dras genom Lund. Den avgörande frågan är om Lund C ska bli en underjordisk tågstation och tågen gå genom tunnlar eller om stationen ska utvidgas på markplan.

Det är Trafikverket som har sista ordet, men kommunen har möjlighet att påverka myndigheten genom samråd. Utredningen är ett underlag för politikerna när det ska ta ställning till Trafikverkets planer. Beslutet förväntas fattas av Trafikverket år 2022 men byggstarten kommer inte dras igång förrän 2029. 

Kostnaden för att bygga underjordisk station med spåren i tunnlar uppskattas bli 19,4 – 21,9 miljarder kronor om alla spår ska gå via stationen och 18,5 – 20,9 miljarder kronor om spåren för godståg istället dras utanför Lund.

Att bygga om stationen på markplan uppskattas kosta mellan 4,9 – 6,5 miljarder kronor om alla tåg går via stationen och 8,5 – 10,3 miljarder om godstågens spår dras utanför Lund. Om tunnelalternativet väljs kan dock marken ovanför exploateras och resultera i exploateringsintäkter mellan 1,4 – 2,7 miljarder kronor.

Bilden visar ett av två alternativ över hur exploatering av marken ovanför den underjordiska stationen skulle kunna se ut.

Tekniken för att bygga tunnlarna kallas “soft ground tunneling” och har aldrig tidigare använts i Sverige, något som medför större risker än att bygga stationen på markplan.

Projektet kommer bli astronomiskt dyrt oavsett vilket alternativ som väljs, även om tunnelalternativets kostnad är betydligt högre. Den viktigaste frågan svarar dock inte utredningen på. Hur ska kostnaderna fördelas mellan Lunds kommun och Trafikverket? Många tåg kommer inte stanna i Lund och eftersom det är Trafikverket som bestämmer allt bör det ifrågasättas om Lunds kommun ska bära någon del av kostnaden alls.

Den som är intresserad kan gå in och läsa mer om förstudien i kommunens presentation här.

Bilderna är tagna från kommunens presentation av förstudien.

Hampus Peterson, NiL