”CYKELHUS” PLANERAS PÅ JÄRNÅKRA

”CYKELHUS” PLANERAS PÅ JÄRNÅKRA

Ett nytt lägenhetshus planeras intill den gamla skatteskrapan vid Karhögs torg. Huset med upp till 70 lägenheter är tänkt att ha en trappstegsliknande form, vilket gör att byggnaden kommer variera mellan 4 och 9 våningar. På de terrasser som uppstår ska odling bedrivas. Enligt kommunen ska det också vara ett “cykelhus”, vilket ska göra det lättare för de boende att välja cykeln istället för andra färdmedel. Ett exempel på detta är extra stora hissar, med plats för lådcyklar – en tydlig kontrast mot den parkering som idag dominerar platsen för det planerade bygget.

Det planerade lägenhetshuset ska ligga intill den gamla Skatteskrapan.

Byggnadens fasad är tänkt att vara i trä, men huruvida även stommen kommer vara i trä, eller av det avsevärt vanligare och mer utsläppskrävande betong, framgår inte. 

Theo Vareman, NiL

Bilder: Lunds Kommun & Link Arkitektur