MEDICINSKT ANSVARIG OM CORONA PÅ LUNDS ÄLDREBOENDEN

MEDICINSKT ANSVARIG OM CORONA PÅ LUNDS ÄLDREBOENDEN

Enligt Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, är det svårt att veta huruvida coronaviruset tagit sig in på Lunds äldreboenden. Hon har tidigare sagt, i en intervju med Sydsvenskan (02/04), att fler brukare varit sjuka i “vanlig influensa”. När NiL kontaktar Leijon skriver hon att detta var en temporär ökning, men att de totala fallen inte varit fler än normalt.

I dagsläget provtas brukare på äldreboenden “om de uppvisar symtom med akut luftvägsinsjuknande med eller utan feber”. Nu har Region Skåne beslutat att prover även ska tas på brukare i hemtjänsten om de uppvisar symptom, men det har inte tidigare funnits någon rutin för testa brukare som haft coronasymptom i hemtjänsten. 

Det har funnits kritik mot att personalen inom äldreomsorgen inte bär munskydd. Susanne Leijon försvarar, i Sydsvenskan (26/04), vård- och omsorgsförvaltningens beslut genom att hänvisa till att det inte finns någon rekommendation som stadgar att frisk personal ska använda sådan utrustning. Dessutom resonerar hon om att användningen av munskydd kan utgöra en smittspridningsrisk om det blir fuktigt. 

När NiL frågar vad hon baserar sin bedömning på svarar Leijon i ett mail “Allmänna rekommendationer är att undvika att röra i ansiktet eftersom smitta sprids genom slemhinnor (se Folkhälsomyndighetens rekommendationer). Ett munskydd gör att man omedvetet rör i ansiktet såväl ögon som näsa och mun. Det krävs därför en god teknik i att bära och hantera ett munskydd för att det ska ge ett gott skydd.”

Internationellt råder det stor oenighet om huruvida friska personer bör bära munskydd. Från och med i måndags är det obligatoriskt i de flesta av delstaterna i Tyskland att använda skydd för munnen på offentliga platser. WHO rekommenderar inte friska människor, utanför vården, att bära kirurgiska munskydd så länge de inte tar hand om eller bor tillsammans med någon som är smittad av coronaviruset. 

I övrigt menar Leijon att Lunds äldrevård har tillräcklig tillgång till skyddsutrustning. Denna används i de fall där “sjuksköterska bedömer att det behövs” och då används munskydd, visir och skyddsförkläde.  

Hampus Peterson, NiL

Bilden är tagen från Unplash.