MEGAHOTELL VID LUND C – KOMMUNEN LOVAR ATT SÄLJA MARK

MEGAHOTELL VID LUND C – KOMMUNEN LOVAR ATT SÄLJA MARK

Kommunstyrelsen i Lund har tagit ett beslut om att reservera mark för försäljning till byggbolaget Skanska. Detta är en del i de större planerna på att ersätta gamla Tingsrätten med en stor konferens- och hotellanläggning. Skanska äger enligt kommunen redan idag marken som gamla Tingsrätten ligger på, men kommer behöva ta även den intilliggande parkeringen och grönytan i anspråk. Dessa ligger idag på kommunalt ägd mark, som alltså reserveras för försäljning till Skanska den dag detaljplanen vinner laga kraft.

“Nu tar vi ett viktigt steg mot att kunna utveckla besöksnäringen i Lund och därmed också öka underlaget för centrumhandeln” säger Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande från kommunen. Förslaget fick avslag från bland andra Sverigedemokraterna, som menade att det var för tidigt i processen för att fatta ett sådant beslut.

Området för den tänkta kongressanläggningen. Inringat är den gamla Tingsrätten, mark som idag ägs av Skanska. Streckad linje markerar den kommunalt ägda marken som reserverats åt företaget. Bild: Lunds kommun.

Skanska har, enligt Sydsvenskan, i sin ansökan till kommunen sagt att byggnaden ska bli “ca 17 våningar som högst” – samtidigt står det att läsa på kommunens hemsida att bygget “lägger stor vikt vid hur anläggningen kopplas samman med omgivande stadsmiljö.” Enligt uppgifter som NiL tagit del av diskuteras det i dagsläget ca 14 våningars höjd. Hur det egentligen blir kommer lundaborna få en indikation på i höst, då planprogramförslaget ska presenteras. Arbete med detaljplan och dylikt planeras sedan pågå till 2023.

Theo Vareman, NiL

Bilden överst är en illustration från kommunen av hur kongressanläggningen kan komma att se ut. Hämtad från Lunds kommun.