SANDBERG TILL ATTACK MOT NiL: “FAKE NEWS”

SANDBERG TILL ATTACK MOT NiL: “FAKE NEWS”

Under torsdageftermiddagen (7/4) gick kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg ut på Facebook och menade att det var “en hel del fake news” över Nyheter i Lunds rapportering. Detta var i en kommentar till den artikel om en planerad kongressanläggning som NiL nyligen publicerat.

Sandberg skriver att kommunen inte “lägger en spänn” på anläggningen – något som inte heller står i artikeln. Sandberg hävdar också att det inte fattats beslut om våningshöjd, och att “några 17 våningar blir det så klart inte”. Det förstnämnda är inte heller något som konstateras i NiL:s artikel, och de 17 våningarna är, vilket framgår av artikeln, en del av Skanskas ansökan om planbesked. Detta är det enda av artikelns sakinnehåll som Sandberg angriper i sitt inlägg.

Förklaringen av Nyheter i Lund som “fake news” kommer också enbart timmar efter att NiL ställt kritiska frågor till Sandberg gällande hans eventuella kopplingar till korruptionsskandalen inom Liberalerna, som Svenska Dagbladets Annie Reuterskiöld (6/5) rapporterat om. 

Theo Vareman & Hampus Peterson, NiL

Bild: Annika Persson/Lunds kommun. Bilden är ett montage.