NY SKATTEPROGNOS – TAPP PÅ NÄSTAN 200 MILJONER

NY SKATTEPROGNOS – TAPP PÅ NÄSTAN 200 MILJONER

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en förnyad prognos över kommunernas skatteintäkter för år 2020. Detta för att bedöma konsekvenserna av den pågående coronapandemin. För Lunds kommuns räkning bedöms det bli ett skattebortfall på 197 miljoner kronor. Kommunen framhåller dock att tappet kan komma att täckas upp med de extra statsbidrag som riksdagen tidigare i vår beslutat om.

“Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som denna vår” skriver SKR i sin rapport. SKR är också tydliga med att det rör sig om prognoser, som i denna föränderliga tid präglas av stor osäkerhet. Skattebortfallet, statsbidragen till trots, ser också ut att leda till att 29 miljoner kronor kommer saknas jämfört med de budgetförutsättningar som togs fram åt kommunen i mars.

Theo Vareman, NiL

Bilden är ett montage.