TESTKÖRNING AV SPÅRVAGN IGÅNG I SOMMAR

TESTKÖRNING AV SPÅRVAGN IGÅNG I SOMMAR

Coronapandemin har försenat produktionen av Lunds spårvagnar, något som NiL tidigare skrivit om. I slutet av april kunde Lunds kommun dock bekräfta att tillverkningen i Spanien återupptagits efter en månads paus. Projektchefen Pernilla von Strokirch kan nu berätta för NiL att den testkörning som ursprungligen var planerad att pågå från och med maj, nu istället kommer påbörjas i mitten av sommaren. 

Testkörningen ska enligt von Strokirch inledningsvis ske i den depå som byggts bortom ESS, för att först i “slutet av sommaren” rulla på spårvägen. Lundaborna kommer dock få vänta än längre på att faktiskt åka med spårvagnarna, då planerat startdatum är den 13 december.

Theo Vareman, NiL