NYTT HUS FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN – FORUM MEDICUM

NYTT HUS FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN – FORUM MEDICUM

Medicinska fakultetens nya byggnad, Forum Medicum, har börjat byggas. Komplexet är ritat av Henning Larsen Architects. Huset uppförs i anslutning till BMC (Biomedicinskt centrum) på Sölvegatan.

Tanken är att BMC och HSC (Health Sciences Center) ska integreras och att verksamheterna ska huseras under samma tak. Det nya huset ska också göra medicinska fakulteten mer tillgänglig för allmänheten genom utställningar och föreläsningar.

Bygget är ett samarbete mellan Lunds universitet och Akademiska hus. Inflyttning beräknas ske 2023.