ORDKRIG OM SOCIALDEMOKRATISK SKOLSATSNING – “INTE LÄST VÅRT FÖRSLAG”

ORDKRIG OM SOCIALDEMOKRATISK SKOLSATSNING – “INTE LÄST VÅRT FÖRSLAG”

Under måndagen gick Lundakvintettens skolpolitiska talespersoner ut på Kvällsposten Debatt, och hävdade att två av Socialdemokraternas föreslagna skolsatsningar redan existerar. Det rör sig dels om ett “omställningsår”, som ska vara förberedande för elever som efter grundskolan riskerar att underkännas i gymnasiet, och dels ett pilotprojekt med “anpassad studiegång” i gymnasieskolan. Det senare är en typ av stödåtgärd där elever ska kunna få förändrade scheman, för att öka förutsättningarna att gå ut med godkända betyg. Satsningarna beräknas kosta 2,5 respektive 4 miljoner fram till år 2023.   

Lundakvintetten, med Utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M) i spetsen, menar i Kvällsposten att båda dessa satsningar i princip redan ryms inom den av Alliansregeringen införda åtgärden “Introduktionsprogram”.

“Rasmus Törnblom verkar inte ha läst vad vårt förslag går ut på” menar vikarierande oppositionsrådet Lina Olsson (S). Olsson poängterar i ett samtal till NiL att medan introduktionsprogram riktar sig till personer utan gymnasiebehörighet (vilket också får stöd av Skolverket), ska det tänkta omställningsåret rikta sig till de som “med väldigt små marginaler klarar gymnasiebehörigheten”. 

Hur denna grupp ska definieras är dock något oklart. Enligt Socialdemokraternas budgetmotion berör omställningsåret “elever vars förutsättningar att klara av gymnasiet är mycket sämre än vad skolbetygen visar”. Hur detta ska avgränsas, givet att det just är betygen som i dagsläget ska indikera en elevs kunskaper, kan då bli svårt. 

Lina Olsson menar vidare att inte heller förslaget om anpassad studiegång ryms inom det befintliga introduktionsprogrammet.

Theo Vareman & Hampus Peterson, NiL

Bild: Sebastian Jaktling, Socialdemokraterna Lund/Per Pettersson, Wikimedia Commons