REGERINGEN ÅTERÖPPNAR GYMNASIER OCH UNIVERSITET

REGERINGEN ÅTERÖPPNAR GYMNASIER OCH UNIVERSITET

Statsminister Stefan Löfven (S) gav idag grönt ljus till gymnasieskolor och universitet att åter öppna för reguljär undervisning. Undervisning har sedan den 17 mars bedrivits på distans, efter en rekommendation från regeringen. Beslutet om återöppning gäller från den 15 juni, vilket betyder att exempelvis sommarkurser kommer kunna bedrivas som före coronapandemin. 

Stefan Löfven betonade dock att nya restriktioner kan komma att införas beroende på hur pandemin utvecklar sig, och folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson påminde om att maxgränsen för sammankomster på 50 personer fortfarande inte får överskridas. Det är dock upp till varje enskilt universitet om undervisningen ska återgå till sin “vanliga” form, eller fortsätta bedrivas på distans.

Theo Vareman, NiL

Bild: Wikicommons