STORDALENS LUNDAHOTELL CORONAFÖRSENAS

STORDALENS LUNDAHOTELL CORONAFÖRSENAS

Det planerade hotellet vid Kung Oscars bro ser ut att bli försenat. Lars Sjöberg, projektledare på byggherren Sjöson, bekräftar för NiL att det troligtvis rör sig om en försening på tre till sex månader, och att företaget är i kontakt med Nordic Choice som kommer hyra byggnaden för att driva hotell. Ursprungligen var planerat öppningsdatum hösten 2021. Förseningen uppges bero på den rådande coronakrisen.

Det var i november 2019 som Lunds kommun offentliggjorde att den norske miljardären Petter Stordalen tänkte öppna ett nytt hotell i Lund. Byggnaden kommer bli en del av det helt nybyggda området Aromalund. 

Stordalens företagsimperium har under 2020 ställts inför en kraftig krissituation, då de reserestriktioner som följt i coronapandemins spår slagit hårt mot hotell- och turismnäringen. Enligt Kenneth Hultgren från Nordic Choice kvarstår dock planerna på att driva det nya hotellet.

Theo Vareman, NiL

Bild: Kenneth Hultgren/Wikicommons, Nordic Choice. Bilden är ett montage.