KVINTETTEN VILL SE MINSKAT BYGGANDE – OPPOSITIONEN KRITISK

KVINTETTEN VILL SE MINSKAT BYGGANDE – OPPOSITIONEN KRITISK

I veckan antog kommunstyrelsen nya direktiv för en utbyggnads- och boendestrategi, som ska gälla mellan 2025 och 2030. I direktiven till den nya strategin finns punkter som “stort fokus på hållbarhet”, och att byggande på jordbruksmark bör undvikas. Det som väckt mest uppmärksamhet politiskt är dock den generella målsättningen på 800 nya bostäder per år, att jämföra med den nuvarande målsättningen på 1 200. “En något lägre utbyggnadstakt än tidigare”, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) det nya målet, som backas upp av hela den styrande Lundakvintetten. Kritiken från oppositionen var dock kraftig.

Axel Hallberg (MP) kallar förändringen för en “kraftig ambitionssänkning”, och menar att ett minskat byggande kommer “drabba de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”. Björn Abelsson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, säger att “bostadsbristen i Lund fortfarande är högst påtaglig”, trots ett stort byggande de senaste åren.

Philip Sandberg slätar över kritiken på Facebook, och menar att ett minskat byggande är “rimligt” givet den “generella inbromsningen på bostadsmarknaden”. 

Theo Vareman, NiL

Bild: Axel Hallberg, Lunds Kommun, Unsplash