KOMMUNEN SÄLJER MARK TILL AFB – NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG

KOMMUNEN SÄLJER MARK TILL AFB – NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG

Kommunstyrelsen i Lund har fattat beslut om att sälja en kommunalt ägd tomt till AF Bostäder. Tomten ligger längs Magistratsvägen, ett område som redan i nuläget domineras av studentbostäder. AF Bostäders VD Henrik Krantz är tystlåten kring projektet, som han anser är “i ett tidigt skede, och ingenting är beslutat”. 

I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen framkommer dock flera detaljer om det nya området. Enligt detta dokument kommer det röra sig om ca 190 nya studentbostäder, med byggstart redan i höst. I dokumentet finns en visionsbild av de planerade bostäderna, där också namnet figurerar. Det ser ut att bli Pireus, och att området därmed följer den klassiska tradition som etablerats av studentboendena Sparta och Delphi.

Tomtens pris blev på dryga 9 miljoner. Kommunen kommer troligtvis få skjuta till pengar för utbyggnad av cykelväg i området i samband med nybyggnationen. Detta rör sig i sin tur om ca 300 000 kronor.

Theo Vareman, NiL

Bild: Visionsbild av det nya studentboendet, från Openstudio Arkitekter.