VART TOG ”TÅRNA” VÄGEN?

VART TOG ”TÅRNA” VÄGEN?

När Clemenstorget återinvigdes i veckan kunde Lundaborna notera att ett tidigare typiskt kännetecken saknades. Staffan Nihléns staty Eos den rosenfingrade, i folkmun kanske mer känd som “Tårna”, flyttades nämligen från torget redan 2017. 

Konstverket placerades på Clemenstorget först 2003, och fick alltså bara stå på torget i 14 år. I samband med att “Tårna” togs bort, meddelade Lunds kommun att en ny placering skulle hittas. Denna plan kvarstår, säger Karin Sjölin på tekniska förvaltningen till NiL. Enligt Sjölin sker beslutet i dialog med Staffan Nihlén, och att “några olika platser” diskuteras.

Sjölin vill dock inte säga vilka platser det rör sig om, men kan berätta för NiL att kommunen tillsammans med Nihlen undersökt placering i “två olika stadsdelsparker”, men att de “inte hittat rätt plats än”. Det finns inte heller någon bestämd tidpunkt för när konstverket ska placeras ut igen – detta verkar vara beroende av när “rätt plats” hittats.

Theo Vareman, NiL

Bild: Ulrika Liljeström/Lunds Kommun