SOMMARSPECIAL: Promenad längs med Lunds medeltida stadsvall

SOMMARSPECIAL: Promenad längs med Lunds medeltida stadsvall

Lund är numera omkring Sveriges 15:e största stad med nästan 100 000 invånare, men under mer än 800 år bestod hela Lund av ett ca 84 hektar stort stadsområde som omgavs av en stadsvall. Ett intressant och lite annorlunda sätt att se Lund är genom att gå på promenad längs den väg där stadsvallen gick en gång i tiden.

För över tusen år sedan tog Lund över rollen som maktcentrum från den gamla järnålders- och vikingastaden som fanns i Uppåkra. Då hade Uppåkra existerat i över tusen år och blivit uppåt 50 hektar stort, eller ungefär sju gånger så stort som Birka utanför Stockholm. Lund anlades på den danske kungens initiativ med ett stadsområde som delades in i gator, kvarter och tomter, genom att det grävdes rännor i marken som visade tomtgränserna. Det ursprungliga stadsområdet var något större än det som omgavs av den medeltida stadsvallen när den byggdes på 1130-talet.

Skylt som berättar om stadsvallen och Norrtull.

Stadsvallen var ett gigantiskt byggnadsprojekt som innebar att 60 till 70 tusen kubikmeter jord fick flyttas för hand. Den färdiga stadsvallen var ca. 3 700 meter lång, 10 till 12 meter bred och 2,5 meter hög. Det fanns en 8 till 10 meter bred och 2,5 meter djup vallgrav på utsidan som var vattenförande men inte vattenfylld. Det fanns fyra utfarter eller tullar, i norr, söder, väster och öster, där det fanns träbroar med vindbrygga över vallgraven. Man skulle kunna tro att stadsvallen byggdes som en försvarsanläggning men istället verkar det handlat om att kontrollera varuflödet in och ut ur staden för att kunna ta upp skatter och tullar.

Läs gärna Destination Lunds broschyr för att ta reda på vilka intressanta platser som går att besöka längs stadsvallen.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en broschyr som visar vägen om man vill gå på promenad längs den väg som stadsvallen gick en gång i tiden. Det är en ca. 4,4 km lång promenad och längs vägen kommer man förbi de fyra tullarna i stadsvallen men också förbi många intressanta besöksmål och platser. Promenaden tar ca. 4 timmar att gå i lugn takt om man inte gör några stopp. Genom att öppna broschyren i mobilen så kan man läsa om tullarna och annat man ser längs med vägen. Här finns broschyren.

Destination Lund

Bilderna är tagna av Destination Lund