NY IDROTTSHALL PLANERAS PÅ S:T LARS

NY IDROTTSHALL PLANERAS PÅ S:T LARS

Fastighetsbolaget Hemsö planerar för en ny idrottshall på Sankt Lars-området, huvudsakligen med syftet att verka som idrottslokal för de närliggande skolorna. Hallen ska byggas på vad som idag är en parkering vid områdets entré. Ett underjordiskt garage kommer dock se till att antalet parkeringsplatser någorlunda bibehålls.

Den röda linjen markerar området för den planerade idrottshallen.

Detaljplanen ska avhandlas på Byggnadsnämndens sammanträde den 23 juni och kommer, om den antas, sedan gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

Theo Vareman, NiL

Bilder: Skärmdump från Lunds kommun.