KOMMUNEN KAN GÅ VIDARE MED KVARTERET GALTEN

KOMMUNEN KAN GÅ VIDARE MED KVARTERET GALTEN

På tisdag (23/6) sammanträder byggnadsnämnden. På agendan står bland annat detaljplanen för kvarteret Galten, ett område som i dagsläget domineras av busstorget på Bankgatan. Planerna har väckt allmänhetens uppmärksamhet, och fått kraftig kritik från aktörer som Arkitekturupproret.

Planerna för Galten innebär ett flertal nybyggen, men också rivningar av ett antal 1800-talshus. Bland annat ska ett av de tre småhusen mot Mårtenstorget kapas av något, för att bredda passagen in mot det nya området. De äldre byggnaderna på husets gård kommer att rivas, och så även den modernare restaurangbyggnaden. 

Det nya ”multihuset” sett från Lilla Tvärgatan.

Enligt förslaget ska ett mindre torg etableras bakom passagen, för att kontrastera det stora Mårtenstorget. Ett underjordiskt garage i området ska dessutom möjliggöra ett parkeringsfritt Mårtenstorg. Kvarterets “profilbyggnad” planeras bli höghuset “Carlsson”, som i nuläget ser ut att bli 9 våningar högt.

LÄS ÄVEN: Megahotell vid Lund C – Kommunen lovar sälja mark

Regionsbussar ska fortfarande avgå från området, men från ett nytt busstorg på Lilla Tvärgatan. I hörnet av Bankgatan och Lilla Tvärgatan ska också ett “Multihus” etableras, med bland annat biograf och kontor.

Kvarteret Galten och Mårtenstorget sett från ovan.

Björn Abelsson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, skriver i ett mail till NiL att hans parti är mycket positiva till Galten-planerna. Abelsson menar också att höghuset Carlsson “samspelar på ett bra sätt med området kring Mårtenstorget”.

Byggnadsnämnden har på tisdag att avgöra huruvida planen ska gå vidare till samråd, vilket är nästa steg i processen för att förverkliga eller stoppa detaljplanen.

Theo Vareman, NiL

Samtliga bilder är skärmdumpar från detaljplanen. Du hittar detaljplanen här.