SPADTAG INVIGDE STATIONSBYGGE PÅ KLOSTERGÅRDEN

SPADTAG INVIGDE STATIONSBYGGE PÅ KLOSTERGÅRDEN

På en gräsmatta intill Åkerlund och Rausings väg har det dukats upp kaffe och inplastade muffins. Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) skojar om coronadistans med tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) i värmen. De ska snart påbörja en presskonferens om den kommande tågstationen på Klostergården.

Stationen ska vara färdig i slutet av 2023, och byggs i samband med utbyggnaden till fyrspår mellan Lund och Malmö. Här ska fyra till sex pågatåg i timmen avgå. 

Philip Sandberg inleder presskonferensen. “För Klostergården innebär det här ett stort lyft” säger Sandberg, och försöker överrösta de förbiåkande tågen och grävskoporna. En tågstation kommer enligt honom bland annat öppna upp en större arbetsmarknad för de boende i området.

Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL).

Jan Annerstedt tar över, och pratar om behovet av “balans mellan estetik, funktion och ekonomi” i stationen – något som inte riktigt utvecklas. “Gör man en infrastruktursatsning ska man ta till ordentligt!”, säger Annerstedt, och menar att det redan idag finns möjlighet för kommunen att utöka infrastrukturen kring stationen. Annerstedt talar sig också varm för barnperspektivet, då området där stationen kommer placeras ligger precis intill korpaplanerna och Arenaområdet. 

LÄS ÄVEN: Optimism och obscena kostnader – snart är spårvagnarna här

Stationen är beräknad att kosta 118 miljoner kronor, inklusive all omkringliggande infrastruktur. I motsats till spårvägen är detta infrastrukturprojekt något FörNyaLund är mycket positiva till, enligt Jan Annerstedt – “det är suveränt alltså.” Annerstedt tror dock inte att det kommer finnas många resande de första åren, utan ser stationsbygget mer som en investering för framtida behov. Sedan går stafettpinnen vidare till Lennart Andersson från Trafikverket.

Längs Åkerlund och Rausings väg är bygget av den nya stationen redan igång.

“Det är roligt att vara tillbaka i Lund!” säger Andersson – “här händer ju saker hela tiden!”. Andersson pratar vidare om sammanhanget inom vilket stationen kommer byggas – den 11 km långa byggarbetsplatsen som ska bli fyrspåret. “Vi jobbar också med en miljöprofil i detta projektet” fortsätter Andersson, men trots återvinningsfokus “är vi inte klimatneutrala på något vis – men vi är på den resan!”

LÄS ÄVEN: Trafikverket: Åk inte till Malmö i augusti

Andersson påminner också om den stängning av spåren mellan Malmö och Lund som väntar i augusti. “Men i dessa tider har vi kanske lärt oss att man kan hantera stora delar av livet utan att förflytta sig varje dag”. Slutligen tackar Andersson Lunds kommun som “bekostar hela kalaset” – sedan går vi alla över gatan för att fotografera det symboliska spadtag Andersson och Sandberg ska ta för att visa att projektet inletts. 

En prydlig hög med jord har lagts upp på trottoaren intill byggarbetsplatsen. Andersson och Sandberg står lite handfallna och inväntar instruktioner om när de ska börja, innan Sandberg hojtar “Kommunen först!” och tar det första spadtaget. Applåder från den samlade mediakåren följer.

Theo Vareman, NiL

Bilder: Theo Vareman