SPÅRVÄG RÄCKER INTE FÖR SANDBERG – VILL TA TUNNELBANAN TILL DANMARK

SPÅRVÄG RÄCKER INTE FÖR SANDBERG – VILL TA TUNNELBANAN TILL DANMARK

I anslutning till Öresundsbrons tjugoårsdag i veckan skrev kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), tillsammans med bland andra Malmös dito Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), en debattartikel där en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn förespråkas. Den så kallade “Öresundsmetron” ska möjliggöra resor från centrala Malmö till centrala Köpenhamn på 20 minuter, och därmed även kraftigt minska restiden mellan Köpenhamn och Lund.

Lund anges, i en rapport på projektets hemsida, spela en central roll för Öresundsmetrons existensberättigande. Detta då forskningsanläggningen ESS, som just nu byggs på Brunnshög, också har finansierats av danska staten, och kommer ha en filial i norra Köpenhamn. Att restiden från ESS till den danska avdelningen skulle minska från 104 minuter till 84 anges som ett viktigt skäl till varför Öresundsmetron behövs.

Kostnaden för tunneln uppskattas vara drygt 30 miljarder danska kronor. I Sandbergs och Jammehs debattartikel, och även på projektets hemsida, står att läsa om de stora klimatvinster som kan göras. Detta särskilt då tunneln skulle avlasta Öresundsbron, vilket i sin tur skulle möjliggöra att flytta över fler godstransporter från väg till järnväg. Samtidigt står infrastrukturprojekt av denna magnitud ofta för stora utsläpp under byggfasen – detta är dock något som inte undersökts, enligt projektledaren Maria Bredin. 

Öresundsmetron är långt ifrån beslutad om. I nuläget ser istället en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör ut som den troligaste nya öresundsförbindelsen, men det finns också planer på en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.

NiL har sökt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), men han har avböjt att kommentera. Eneroth har tidigare uttalat sig något tveksamt om Öresundsmetron, då han menat att nya stambanor är det prioriterade projektet för regeringen framöver. Eneroth menade vid samma tillfälle även att en förbindelse Helsingborg – Helsingör är det svensk-danska projekt som “regeringen tittar lite extra på”.

Theo Vareman, NiL

Bild: Theo Vareman, Unsplash