ABSURT NÄR RIVNING SKA PRÄGLAS AV “ÅTERBRUK”

ABSURT NÄR RIVNING SKA PRÄGLAS AV “ÅTERBRUK”

För en knapp månad sedan inleddes rivningen av Svaneskolan. På tomten ska istället Hedda Andersson-gymnasiet byggas, och i den nya lokalen ska även Svanes elever få plats när allt är på klart 2024.

Bygget av den nya skolan har varit kontroversiellt av flera skäl. Bland annat kommer det leda till en kraftig ökning av antalet elever som rör sig i området, men framför allt har det faktum att den fullt fungerande Svaneskolan rivs väckt stark kritik.

kommunens hemsida står att läsa hur “återbruk” är i fokus vid rivningen. Bland annat kommer delar av tegelfasaden återanvändas, och tidigare i vår såldes vissa inventarier ut på en digital loppis. “För att minska miljö- och klimatpåverkan behöver vi så långt det bara är möjligt använda gammalt till nytt” säger Inga-Kerstin Eriksson (C ), kommunalråd.

Ironin i detta verkar ha gått kommunens kommunikatörer förbi. Svaneskolan rivs enbart för att göra plats för Hedda, och det är svårt att se hur en nätbaserad loppis för ribbstolar ska kompensera för detta slöseri. Dels är det ett ekonomiskt problem, då det rör sig om kapitalförstöring när en byggnad rivs i förtid. Dessutom är det uppenbart att klimataspekterna enbart har värderats utefter symbolvärde – Svaneskolans betongstomme är “kontaminerad” och går därför inte att återanvända, ändå sade en majoritet av Lunds partier nej till att istället bygga Hedda på Ideon, där befintlig stomme skulle kunnat återanvändas. Betong är ett material som står för mycket stora utsläpp av koldioxid.

Hedda Andersson-gymnasiet. Bild: Wingårdhs, AART

Enligt Sydsvenskan var det M, S, Mp, Sd och C som baxade Svaneplanen genom Kommunstyrelsen – V, L, Kd och FNL röstade för Ideon. Ideonalternativet hade förstås andra förutsättningar, bland annat att kommunen skulle hyra skolbyggnaden istället för att äga den.

Självklart är det något positivt att återanvända material under byggprocesser. I fallet med Svaneskolan/Hedda Andersson-gymnasiet tycks det dock snarare röra sig om ett fall av “greenwashing”. Det finns mycket annat man kan kritisera eller se fördelar med kring Hedda-bygget, men kommunen borde vara transparent med att en prioritering har gjorts. En nybyggd skola med centralt läge trumfade allt vad återbruk heter.

Theo Vareman, NiL

Bild: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun/Filip Ramdén