RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN LUND ANKLAGAS FÖR KORRUPTION – VÄGRAR SVARA PÅ FRÅGOR

RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN LUND ANKLAGAS FÖR KORRUPTION – VÄGRAR SVARA PÅ FRÅGOR

Den sjätte maj i år publicerade SvD:s Annie Reuterskiöld en granskning av hur Liberalernas toppskikt på riksplanet haft nära kontakt med lobbyister. Kopplingarna verkar dels ha resulterat i att budgetsatsningar varit rena beställningsjobb åt storföretaget Scania, men kan också ha påverkat valet av Nyamko Sabuni till partiledare.

Central i dessa förlopp har den ekonomisk-politiske talespersonen Mats Persson varit. SvD beskriver att Mats Persson har nära personliga band till topplobbyisten, och forne partisekreteraren, Johan Jakobsson. Jakobsson ska enligt uppgifter till SvD arbetat med att få Liberalerna att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister istället för Stefan Löfven (S) i regeringsförhandlingarna 2018. I samma förhandlingar var Mats Persson en nyckelperson och förespråkade även han en Kristerssonregering, vilket slutade med att han lämnade sitt uppdrag när partiet trots allt bestämde sig för att stödja Socialdemokraterna. Persson återvände till jobbet i och med valet av Sabuni som partiledare.

Mats Persson är också riksdagsledamot från Lund. I ett mail till NiL beskriver kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) sina kontakter med Persson som “bra” och att det “vore konstigt” om så inte var fallet. Sandberg var, liksom Persson, en stark förespråkare för en Kristersson-regering, och senare även för att Nyamko Sabuni skulle bli partiledare. Att få Sabuni vald var enligt SvD även det något som Jakobsson varit involverad i.

I både regeringsdiskussionen och partiledarvalet beskrivs Liberalernas Skånedistrikt ha haft en ledande roll. Landskronas starke man Torkild Strandberg (L) skrev flera debattartiklar, som enligt SvD:s källor kom till med hjälp av Johan Jakobsson. För att undersöka om ett liknande förfarande kan ha skett med koppling till Liberalerna i Lund, har NiL sökt flera signatärer till de debattartiklar där bland andra Philip Sandberg gett stöd till Kristersson respektive Sabuni. 

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L). Bild: Lunds kommun.

Enbart två personer har svarat. Båda var med och skrev under artikeln Nyamko Sabuni var på många sätt före sin tid i Expressen. Jesper Ek, dåvarande ledamot i Katrineholms kommunfullmäktige, har lämnat partiet och vill därför inte uttala sig om vem som initierade debattartikeln eller producerade texten. Per-Åke Fredriksson, ordförande för Liberalerna i Gävleborg, skriver att han inte “minns riktigt vem som frågade mig om jag ville skriva under (…) Det viktiga var budskapet, och det står jag bakom”.

Från och med den sjunde maj har NiL också sökt Mats Persson. Som riksdagsledamot från Lund, med kontakter till Philip Sandberg, har vi varit intresserade av huruvida någon typ av information, medvetet eller omedvetet, sipprat ner från lobbyisten Jakobsson till Lund. Sandberg menar själv att han aldrig haft någon kontakt med Jakobsson.

Det är också relevant för lundaborna att få en förklaring till huruvida deras riksdagsledamot representerar dem, eller snarare storföretagsintressen. Våra frågor har dock mötts av en mur av tystnad. Upprepade mail till Mats Persson har förblivit obesvarade, liksom telefonsamtal och SMS. Först när NiL når Liberalernas presstjänst får vi någon form av respons. Pressekreteraren Mattias Holmqvist ber mig skicka mina frågor, för att han ska vidarebefordra dessa till Mats Persson. Två månader senare har inga svar kommit, och upprepade mail till Holmqvist har förblivit obesvarade.

Philip Sandberg vill inte uttala sig om Mats Perssons vägran att svara på frågor: “Det får ni ta med honom”. Sandberg vänder sig också emot att Perssons kopplingar till lobbyister skulle röra sig om korruption – “det ligger egna värderingar i det valet av uttryck”. Sandberg betonar också att han själv alltid är snabb med att svara på frågor.

Vilka kopplingar Mats Persson har haft med Philip Sandberg och andra under Liberalernas många utdragna processer, och i vilken mån lobbyintressen har spelat in, har blivit omöjligt att få svar på. Granskningen har dock blottlagt en annan tendens – en artig vägran att svara på frågor. Vad anledningen bakom detta kan vara öppnar för spekulation, något som hade kunnat undvikas genom tydliga svar.

Theo Vareman, NiL

Bild överst på Mats Persson: Liberalerna.