“MJUK” ASFALT TESTAS I LUND – NiL RECENSERAR

“MJUK” ASFALT TESTAS I LUND – NiL RECENSERAR

Lunds kommun har inlett en testsatsning på “fallvänlig asfalt”. Den nya asfalten, som innehåller 30% återvunnet gummi, har lagts ut på ett av cykelstråken längs Dalbyvägen. Projektet sker i samarbete med ett antal företag, bland annat skånska PEAB Asfalt.

Ambitionen med den mjuka asfalten, som Lund enligt kommunen är “först i världen” med, är att minska risken för skador för cyklister och fotgängare. För att se hur stor skillnaden gentemot vanlig asfalt egentligen är besökte NiL platsen.

NiL:s Hampus Peterson testcyklar den nya asfalten.

En första bedömning visar att “asfalten” påminner i väldigt stora drag om annat gummiunderlag som återfinns på bland annat lek- och idrottsplatser. Vid fall är det förvånansvärt mjukt. Däremot är materialet inte lika fördelaktigt som vanlig asfalt att cykla på – det känns märkbart trögare. Detta går tvärtemot det uttalade målet om att vägen ska vara “tillräckligt hård för att cyklister inte ska få ökat rullmotstånd”.

I cykelvägens kanter sitter gummigranulatet löst, och delar har redan lossnat.

NiL observerar också att bitar av gummigranulatet sitter mycket löst i cykelvägens “kanter”, och därmed enkelt kommer spridas i naturen. Enligt det involverade företaget Massbalans är dock gummikornen så pass tunga att åtminstone risken för att de skulle flyta iväg med regnvatten är mycket liten. Halten av eventuella mikroplaster kommer ändå för säkerhets skull mätas i en närliggande dagvattenbrunn.

Theo Vareman, NiL

Bilder: Theo Vareman & Hampus Peterson