SOCIALDEMOKRATERNA VILL RUSTA UPP STADSBIBLIOTEKET

SOCIALDEMOKRATERNA VILL RUSTA UPP STADSBIBLIOTEKET

Socialdemokraterna i Lund presenterade förra veckan ett förslag om att “rusta upp” både Stadsbiblioteket och Löwengrenska trädgården, som ligger på bibliotekets baksida. Detta med anledning av bibliotekets 50-årsjubileum.

Ambitionen är enligt ett pressmeddelande att bättre knyta ihop trädgården med biblioteket. I själva motionen är det däremot enbart ett “gemensamt upprustningsprogram” som föreslås, med ambitionen att skapa en “litterär oas”.

Theo Vareman, NiL

Bild: Wikicommons.