Risk för bostadsbrist vid terminsstart – Ljunghill öppen för tillfälliga bygglov

Risk för bostadsbrist vid terminsstart – Ljunghill öppen för tillfälliga bygglov

Det är en månad kvar tills terminen vid Sveriges universitet börjar, och när det slutgiltiga antagningsbeskedet kom idag var det 9% fler nya studerande än förra året. För många av landets nya studenter kommer bostadsbrist vara ett stort problem, något som inte minst gäller i Lund. Lund var förra året rödlistad av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som en av de universitetsstäder som är svårast att hitta bostad i, något som riskerar bli än värre i år med en högre antagning. Rödlistningen innebär att det tar minst ett halvår mellan kursstart och att den genomsnittlige studenten får boende.

LÄS ÄVEN: Kvintetten vill se minskat byggande – oppositionen kritisk

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) kommenterade situationen i P1 morgon. Ljunghill menade där att Lund är en av de kommuner i landet där det byggs mest, och att det “inte handlar om någon politisk ovilja när det kommer till att få fram bostäder”. Ljunghill tyckte vidare att läget inför hösten är “svårbedömt” givet att det troligtvis blir färre internationella studenter och att Lunds universitet under början av terminen fortsatt kommer bedriva mycket utbildning på distans.

LÄS ÄVEN: Kommunen säljer mark till AFB – nya bostäder på gång

Ljunghill var också öppen för att med hjälp av tillfälliga bygglov öka byggandet, något som efterfrågats av SFS. Ett tillfälligt bygglov gäller i 10 år, med möjlighet till förlängning.

Samtidigt har den styrande Lundakvintetten ändrat målsättningen för nybyggande i Lund, från 1200 bostäder per år till 800. Beslutet väckte då kritik från oppositionen.

Theo Vareman, NiL

Bild: Lunds kommun/Wikimedia commons.