KRÖNIKA: Roligast i Lund?

KRÖNIKA: Roligast i Lund?

NiL avslöjade tidigare i somras att Lunds kommun och Skånetrafiken planerar en storslagen invigning av spårvägen, som ska ledas av komikern Johan Wester. 50 000 kronor är det tänkt att Wester ska få i arvode, ett belopp man förstås kan diskutera utifrån en mängd olika aspekter. Det går dock att se detta som en del i ett större mönster från kommunens sida, en dimension som sällan diskuteras.

Det gäller det faktum att särskilda komiker lyfts fram av kommunen, något som dels kan antas stärka deras varumärke, men också verkar bero på mycket subjektiva faktorer. Johan Wester är ett typexempel på denna problematik – han har medverkat vid flera andra kommunala invigningar, bland annat när det första spadtaget till spårvägsbygget togs. Wester satt också med i den jury som tog fram namn till spårvagnarna, en jury som i övrigt enbart bestod av tjänstemän.

En annan komiker som ofta figurerar i kommunalt finansierade evenemang är “den sjungande läkaren” Henrik Widegren. Widegren hade en egen show under Sommarlund, och lyftes dessutom i marknadsföringsmaterial fram som ett huvudnamn. Läkaren stod också för en kommunalt finansierad “Valborgsspelning”.

De som beslutar om dessa evenemang är ofta opolitiska tjänstemän. Lundabor bör alltså fråga sig själva om det verkligen känns bra att deras skattepengar går till redan etablerade komiker som råkar ha vunnit rätt samordnares gunst.

Kritik av detta slag ses dock inte på med blida ögon. När NiL avslöjade hur mycket pengar kommunen lade på Henrik Widegrens valborgsspelning anklagades vi för att vara högerextremister i kommentarsfältet på Facebook. Vid ett annat tillfälle ryckte kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) ut till Johan Westers försvar, och menade att NiL:s granskning av spårvägsinvigningen rörde sig om en “uthängning”.

NiL kommer dock inte att upphöra med denna typ av granskning. Våra läsare har rätt att veta hur mycket av deras skattepengar som, baserat på subjektiva kriterier, går till att främja väletablerade profilers personliga varumärken. Om det är rimligt eller inte är upp till lundaborna att avgöra.

Theo Vareman, NiL

Bild: Kristoffer Lindblad/Filip Ramdén/Wikimedia Commons