NiL har fått grundlagsskydd!

NiL har fått grundlagsskydd!

Nyheter i Lund har äntligen blivit beviljade utgivningsbevis av Myndigheten för press radio och tv. I huvudsak innebär beviset att Nyheter i Lund nu omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad är då ett grundlagsskydd?

Om vi på NiL begår ett brott är det inte brottsbalken som gäller utan tryck- och yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna. Dessutom kan inte en vanlig åklagare väcka åtal utan det faller istället på Justitiekanslern, som vanligtvis är restriktiv.

Därutöver har våra källor rätt att vara anonyma och får i vissa fall bryta mot sekretessregler (meddelarfrihet). Vid sidan av meddelarfriheten råder ett eftersökningsförbud, vilket innebär att myndigheter inte får försöka ta reda på våra källors namn. 

Det finns många andra intressanta aspekter av grundlagsskyddet men nu har ni förhoppningsvis fått en hum om vad det innebär. 

Ansvarig utgivare är Theodor Vareman och tillhandahållare är Hampus Peterson.

Med varma hälsningar

Nyheter i Lund