Lunds befolkning minskar mest i hela landet

Lunds befolkning minskar mest i hela landet
Bild: Unsplash

Under årets första 6 månader minskade Lunds befolkning med 462 personer. Det är mest i hela landet, visar statistik från SCB. 

Vanligtvis sker större delen av Lunds befolkningsökning under årets andra hälft då de flesta studenter flyttar till Lund inför universitetets hösttermin. 

Förra året ökade Lunds befolkning med 1987 personer, varav 163 hörde till första halvåret.

Minskningen kan kontrasteras mot kommunens mål att bygga 800 bostäder per år. Bostadsbrist råder dock alltjämt.

Hampus Peterson, NiL

Bildkälla: Unplash