Trots corona – LTH kör på med nollning

Trots corona – LTH kör på med nollning

Trots den pågående coronapandemin har studenterna på Lunds tekniska högskola (LTH) kört igång sin traditionsenliga nollning. Enligt kårordföranden Oskar Andersson tas viruset dock på största allvar, och flera anpassningar har gjorts.

Inför varje terminsstart “nollas” de nyantagna studenterna på LTH, en process som pågår i fem veckor. I detta inkluderas olika tävlingsmoment, men också större sittningar och klubbverksamhet. I ljuset av den pågående coronapandemin kan ett sådant evenemang tyckas svårgenomförbart – men sektionerna på LTH framskrider. Detta är något som flera lundabor reagerat på.

För de specifika nollningarna är det Teknologkårens olika studentsektioner som är direkt ansvariga. NiL har sökt samtliga sektioner, men har enbart hänvisats till kårens ordförande, Oskar Andersson.

Oskar Andersson är ordförande för Teknologkåren vid LTH. Bild: skärmdump från tlth.se.

Enligt Oskar Andersson har man visat mycket stor hänsyn inför Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat kommer nollningen ha ett större fokus än vanligt på aktiviteter i mindre grupper, och vissa evenemang kommer att antingen digitaliseras eller helt enkelt skjutas upp. Klubbverksamheten har ställts in helt, men sittningar ska ändå hållas. Vanligtvis brukar dessa omfatta ca 400 personer, något som har fått förändras i år. I Teknologkårens lokaler kommer det enligt Andersson enbart tillåtas sittningar med ca 100 personer, med avstånd mellan borden och uppdelning i mindre sällskap á 10 personer vardera. Detta ska enligt Andersson innebära en mer restriktiv hållning än vad som gäller för exempelvis restauranger.

Enligt Andersson har kåren också haft en pågående dialog med kommunens olika förvaltningar, för att säkerställa att evenemangen kommer hållas inom rådande regelverk. Fredrik Ljunghill (M), ordförande i studentrådet och ansvarig för denna samordning, avböjer dock att kommentera, och hänvisar till förvaltningen.

LTH:s rektor Viktor Öwall säger sig vara ”mycket stolt” över kårens arbete med nollningen. Bild: Charlotte Carlberg Bärg.

LTH:s rektor Viktor Öwall är nöjd med de åtgärder teknologkåren tagit fram inför nollningen. Öwall skriver i ett mail till NiL att “nu när nollningen är igång har vi en kontinuerlig dialog och uppföljning. Vi är mycket nöjda med det stora ansvar som TLTH (Teknologkåren vid LTH, reds. anm.) tagit i detta och det utmärkta arbete de gör för att följa upp att allt går rätt till. Det är viktigt för LTHs nya studenter att vi inte helt ställer in nollningen utan att vi genomför den på ett så säkert sätt som möjligt.” Öwall framhärdar vidare att han “mycket stolt” över det arbete som kåren gjort.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: Kennet Ruona

Ge ett bidrag till oberoende lokaljournalistik! 0732391210 (Hampus Peterson)