Kommunen betalade 99 000 kronor för mushusen

Kommunen betalade 99 000 kronor för mushusen

De tre ”mushus” uppförda i Lund av kollektivet Anonymouse har varit ett beställningsjobb från Lunds kommun. Kostnaden: 99 000 kronor, dvs 33 000 kronor per ”hus”. Detta rapporterar SVT.

Kommunens kulturchef Annika Eklund säger till SVT att det ”absolut” har varit värt pengarna. I ett skriftligt uttalande till NiL utvecklar Eklund detta resonemang: 

“Gamla och unga var (på grund av covid-19, reds. anm.) hänvisade till begränsade möjligheter att träffas och samtidigt var det viktigt att skapa möjlighet för någon positivt att samlas kring, att prata om i verkligheten men också digitalt. Att ha ett mål med sin promenad, att dela med sig av en upplevelse mellan varandra. (…) Apoteket ”Cikadan” och skivbutiken ”Ricotta” har fått stor uppskattning av många. Som tänkt samlas stora och små kring installationerna, fotograferar, filmar och sprider på sociala medier.”

Eklund lyfter vidare fram det internationella genomslag de tre verken har fått genom Anonymouses instagramkonto, där “miljoner tagit del av det som gjorts i Lund”.

Christian Gehrmann (FNL), ordförande för kultur- och fritidsnämnden, skriver i ett mail till NiL att inköpet av mushusen “inte var ett politiskt beslut”. Kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M) skriver på Twitter att kostnaden är “orimlig” – samtidigt företräder Ljunghill ett av partierna i den styrande Lundakvintetten.

Förhandlingarna med konstnätverket har skett muntligen via ombud, vilket gör att det inte finns någon information utöver avtalet att begära ut. Eklund menar att inte heller ombudet, “en person med brett nätverk i Malmös konstnärskretsar”, känner till Anonymouses identitet, utan har i sin tur haft kontakt med dem genom anonymiserade mail. Dessa mail hävdar Eklund att hon inte har fått ta del av.

Lunds kommun har under sommare kontinuerligt kommunicerat ut de olika Anonymouse-husen i sina digitala kanaler, utan att någonsin ge intryck av att det skulle röra sig om en offentlig investering.

NiL sökte Anonymouse med frågor angående hur samarbetet med Lunds kommun sett ut redan i början av juli, men fick då inget svar.

Theo Vareman, NiL

Bild: Lunds kommun