Nazistjargongen på Katte – “Det som sägs på HiP stannar på HiP”

Nazistjargongen på Katte – “Det som sägs på HiP stannar på HiP”
File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katedralskolan_lund.JPG

Historieprogrammet på Katedralskolan är i blåsväder efter anklagelser om nazisympatier hos elever. Hittills har två elever och en lärare blivit avstängda, och personer NiL pratat med kan berätta om en rå och otrygg kultur – som kan ha pågått i nästan tio år.

Det pågår flera utredningar om kränkande behandling och trakasserier på Katedralskolan i Lund. Två elever och en lärare har stängts av. 

I media har fokus legat på de eventuella nazistsympatier som funnits bland elever på historieprogrammet (HiP). Utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M) säger i ett uttalande att “det har bland annat gjorts Hitlerhälsningar på skolgården”. Detta ska ha skett i samband med skolstarten. Skolans rektor Ingalill Fritzon har sagt till Sydsvenskan att det var denna händelse som utlöste utredningsarbetet. 

Enligt ett pressmeddelande från kommunen finns det “en liten grupp elever som vurmar för totalitarism”. Avstängningen hänför sig till att de två eleverna ska ha uttryckt sig kränkande mot en annan elev. Uppgifter som NiL har tagit del av visar att det i dagsläget finns kränkningsärenden i alla tre HiP-klasser – samtliga med någon typ av koppling till nazism.

Linnéa, som är elev på skolan, säger till SVT att elever “kommenterade tjejernas utseende och att man inte var lika smal som de andra tjejerna. Det har också varit kommentarer om folks funktionsvariationer.”. Det ska även enligt Linnéa förekommit nazistiska skämtbilder och kommunistiska Gulag-skämt. Hon funderade under sommarlovet på att inte fortsätta på programmet. 

NiL har pratat med Kalle, som är elev på HiP. Kalle vittnar om en kultur präglad av rå jargong och grova skämt, ofta med inriktning på nazism och rasism.  

”Det är en kombination av att många elever har ett stort intresse för 1900-talet, och att vi har lärare som är lite omdömeslösa”, berättar Kalle.

Att flera elever faktiskt skulle vara nazister vänder sig Kalle emot. Han menar att det i de flesta fall rör sig om försök till humor.

”Men jag har också sett någon dela inlägg från Nordiska motståndsrörelsen, och jag vet att några i min klass har hyllat högerextrema Alternativ för Sverige.”

Kalle tror själv att en del av kulturen kan härröras till att vissa lärare omedvetet uppmuntrar elever att “säga grövre och grövre saker”.

”Det är jargongen som är det stora problemet. Det har dessutom uppstått en tystnadskultur, där ’vad som sägs på HiP stannar på HiP’”. 

Denna tystnadskultur har kommit att märkas av än mer nu när programmet diskuteras i tidningarna. Vissa elever ska ha uttryckt sig hotfullt kring att klasskamrater uttalar sig i media, och försökt spåra anonyma källor.

Att lärarna har en roll i den atmosfär som uppstått bekräftas av Astrid, som gick på programmet mellan 2013 och 2016. 

”Elever som var lite mer “edgy” eller grova uppmuntrades, de blev som favoriter. Det var de som läraren gick fram till och skämtade och sådär.”

Astrid var inte heller förvånad när nyheten om hennes gamla utbildning briserade. Hon beskriver en liknande miljö som Kalle, och menar att den typen av kultur troligtvis fanns redan innan hon började. 

”Min äldre syster var kompis med många som gick HiP när hon själv gick på Katte, och hennes intryck var att det var likadant då.”

Lärare avstängd – ska ha gjort hitlerhälsning

Enligt läraren själv är det en bildpublicering på klassens Facebooksida som ligger bakom avstängningen. Det var läraren själv som tog bilden och därefter publicerade den för ett år sedan. Han säger till SVT att “den visar en elev med armen höjd i vad som kan tolkas som en Hitlerhälsning”. I samma intervju menar läraren att bilden egentligen var en gruppövning där armar höjdes upp och ner. Bilden ska sedan ha cirkulerat på Snapchat. Detta är en annan händelse än den där en elev i början av pågående termin ska ha gjort en Hitlerhälsning på skolgården. 

Kalle berättar dock för NiL att den avstängde läraren även själv under ett tidigare läsår ska ha gjort en Hitlerhälsning under en lektion – för att vara rolig. Detta ska också vara något som skolledningen i dagsläget känner till, och Kalle uttrycker förvåning över att detta inte kommunicerats ut till media.

”Jag tror att de bara tar upp det med bilden, och inte Hitlerhälsningen, för att skydda honom, för att skydda sin kollega.”

Enligt Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, är inte avstängningen av läraren en disciplinär åtgärd utan är en del av utredningsarbetet. Till Sydsvenskan sa han att “det finns ingenting som säger att han bär någon skuld”. Lärarnas Riksförbund, som motsatt sig avstängningen, menar att det finns en risk för att läraren döms på förhand. 

Vad visste skolledningen?

Nyheter i Lund har tagit del av uppgifter som pekar på att den otrygga studiemiljön funnits på historieprogrammet under flera år. 

En tidigare elev sa till SVT att “Vi har larmat om detta. Det är ett problem på den här linjen. Det är löjligt att ledningen nu säger att de är chockade”. 

Också Astrid berättar att hon och flera andra ofta var hos rektorn och pratat om kulturen i klassen – detta var dock innan Ingalill Fritzon tillträdde som rektor.

Enligt Kalle har ändå kommunikationen med biträdande rektor Peter Pripp varit mycket bra, och upplevelsen är att han tagit problemet på allvar. Pripp tillträdde förra året.

Kalle menar också att ledningen hade kunnat åtgärda vissa av problemen redan i rekryteringen till programmet. Antagning till HiP sker bland annat genom intervju, där han menar att skolan borde varit bättre på att snappa upp högerextrema sympatier.

Uppföljning

Nästa vecka kommer det att inledas enskilda samtal mellan biträdande rektor och elever på HiP, för att undersöka om det finns ytterligare problematik som elever inte vågar ta upp i grupp.

NiL kommer fortsätta bevaka hur situation utvecklar sig.  

Astrid, Kalle och Linnea heter egentligen något annat. 

Hampus Peterson & Theo Vareman, NiL

Bild: Andreas Vilen