Trots corona-1 200 bostäder ska fortfarande byggas

Trots corona-1 200 bostäder ska fortfarande byggas

Fram till den siste augusti har endast 366 bostäder fått beviljat startbesked i Lunds kommun. Enligt kommunens exploateringschef Anita Wallin är dock prognosen för helåret oförändrad. Kommunen tror att 1 200 bostäder kommer börja byggas i år. Wallin förklarar att förvaltningen haft kontakt med byggaktörer och stämt av med dessa. Flertalet aktörer har bekräftat att de kommer ansöka om startbesked före årsskiftet. 

Tidigare i år tog kommunstyrelsen beslut om att minska bostadsbyggandet mellan 2025-2030 från 1 200 bostäder till 800. Fram till 2025 förblir dock målet 1 200 per år. 

Hampus Peterson, NiL

Bild från Unplash